u-green-purple
plant-pink-orange

„Ukmergiškis dangus buvo tūkstantį kartų platesnis už mano gyvenimą”

05.06

2021 m., Ukmergei tapus Lietuvių kalbos dienų sostine, gimė nauja tradicija, pakvietusi kraštiečius poetus, rajono literatus dalyvauti poezijos konkurse ir pristatyti savo kūrybą. „Ukmergiškis dangus buvo tūkstantį kartų platesnis už mano gyvenimą” – tai Ukmergės miesto 690 metų jubiliejui skirtas poezijos konkursas.